BOOKS ABOUT THE
DUTCH EAST INDIES POLICE ACTION

The following are a list of books, their author and ISBN where it is known that deal with the Dutch East Indies Police Action that started in 1945. The list was compiled by Bezit Theun Bouma and sent to me by Andre Meijers. I just copied the source code so I have to figure out how to make everything closer together.

Titel Schrijver Uitgever ISBN
Malang, Beeld van een stad A. van Schaik Asia Maior 90 74861 07 5
Met groot verlof A.C.de Gooyer Bosch en Keuning N.V. niet bekend
Hallo, Hallo, hier zijn we weer Ab Gellekink Sigi Enschede Editions 90-805131-1-3
Brieven uit het veld Ant. P.de Graaff Uitgeverij Van Wijnen 90 5194 030 0
De heren worden bedankt Ant. P.de Graaff Uitgeverij Van Wijnen 90 5194 0416
De laatste patrouille ******* Ant. P.de Graaff Uitgeverij Van Wijnen 90 5194 2168
De weg terug Ant. P.de Graaff Uitgeverij Van Wijnen 90 5194 003 3
Levenslang op Patrouille Ant. P.de Graaff Uitgeverij Van Wijnen 90 5194 202 8
Merdeka Ant. P.de Graaff Uitgeverij Van Wijnen 90 5194 149 8
Met de T.N.I. op stap Ant. P.de Graaff Uitgeverij Van Wijnen 90 5194 065 3
Notities van een soldaat Ant. P.de Graaff Uitgeverij Van Wijnen 90 5194 117 X
Op patrouille in blessuretijd Ant. P.de Graaff Uitgeverij Van Wijnen 90 5194 2362
Vertel het je kinderen, veteraan! Ant. P.de Graaff Uitgeverij Van Wijnen 90 5194 193 5
Zeg, Hollands soldaat Ant. P.de Graaff Uitgeverij Van Wijnen 90 5194 137 4
Het Peleton Ben Laurens Ad. Donker 90-6100-262-1
De vergeten strijd van '45 - '50 Bert Wiersema Uitgeverij De Vuurbaak 90 5560 153 5
Het vergeten leger, deel II F. Bentschap Knook Drukkerij Holland niet bekend
Naar eer en geweten G.J. Schussler Uitgeverij De Bookmakers 90-804045-3-5
Met de mariniersbrigade in Oost Java H.A. Wilmar Drukkerij De Spaarnestad geen eenmalige uitgave
Je moet nu gaan H.C. Peters Uitgeverij Van Wijnen 90 5194 051 3
"Renville" als keerpunt in de Nederlands-.. Ide Anak Agun Gde Agung A.W. Sijthoff 90 218 2562 7
De laatse landvoogd, Van Mook en het J.C. Bijkerk A.W. Sijthoff 90 218 2914 2
Gevallenen uit Friesland in Nederlands-Indie Jack Kooistra Friese Pers Boekerij 90-330-1514-5
De rijst is al pap geworden Jeannet van de Kamp Uitgeverij Kok 90 435 0365 7
De vuile was John Sapu Uitgeverij Sari niet bekend
Briefsnippers in de kali Kees Spanninks Uitgeverij Van Wijnen 90-5194-212-5
Geweren spreken geen maleisch Kees Suurland Uitgeverij Van De Berg 90-5512-098-7
Agressie II - Operatie Kraai Louis Zweers SDU Uitgevers 90-12-08277-3
De crash van de Franeker Louis Zweers Boom, Amsterdam 90 5352 640 4
Front Indie Louis Zweers Walburg Pers 906011.928.2
Indie voorbij Louis Zweers Walburg Pers 90-5730-010-9
Strijd om Deli Louis Zweers Walburg Pers 90-6011-992-4
De Politionele Acties, De strijd om Indie 1945/1949 Pierre Heijboer Fibula-Van Dishoeck 90 228 3872 2
Miltitairen uit Heeswij, Dinther en Loosbroek Piet v.d. Berg en Henk van Driel Werkgroep Indie-gangers niet bekend
Naar de Oost Pieter Brugman Uitgeverij Voorhoeve 90 297 1629 0
Het Leger van Orde en Vrede Rob Escher niet bekend geen eenmalige uitgave
De lange weg Rolf Spreewers Drukkerij Roorda 90 7017 104 X
Beel in Batavia, Van contact to conflict . Ronald Gase Athos 90 6074 179 X
Het Andjing Nica Bataljon in Nederlands-Indie S.A. Lapre S.A. Lapre (eigen beheer) 90 94 00922 6
Friesland was hier Taco Kingma Uitgeverij Van Wijnen 90-5194-093-9
Taaie en Neut Tjallie Robinson
Soldaat Overzee Tom Koopman H.L. Smit & Zoon 90.6289.576.X
Spoor, onze Generaal Ton Schilling H. Meulenhof niet bekend
Spinninghe, Sevenumse Indiegangers W v. Haeren en Th. Spierings Heemkundevereniging 90-800582-4-6
Rond Smeroeen Kawi, gedenkboek 4-5 R.I eenmalige uitgave
Thuisreis van het 3e bataljon Stoottroepen A. Ijdo
De verzwegen oorlog (dagboek hospik '47-'50) A. van Helvoort
De laatste acte A. van Sprang
En Soekarno lacht A. van Sprang
Onze laatste oorlog A. Verhoog
3-2-6 R.I, zomaar wat herinneringen aan mijn verblijf in Ned.-Indie A. Verhulst
Op wacht in de dessa A.C. de Gooyer
Offiecier in dienst van de Republiek Indonesie A.E. Kawilaring
15e Genie Veld Compagnie, 30 juni 1947 - 29 juni 1950 Ab Sikkens
Bandjir, vuurstorm over Java Abram van Leeuwen
Het Korps Commandotroepen, 1942 - 1997 Alex Krijger en martin Elands
Tropenvuur Ans van der Heide
Militaire Politie in Nederlands-Indie '45 - '51 Arie J. van Veen
Van huis en haard naar het land van de Tokkehs B. Ronner
De vreet-patrouille Ben Laurens
De Grote Patrouille Ben Loohuis
En ons moede skruwde Bertus van Berlo
De soldaat onder een klapperboom Bram de Jonge
Daar werd iets grootsch verricht Chris van Esterik en Kees van Twist
Het dagboek van een gesneuvelde soldaat Drs. J.W.M. Schulten
Koninklijke Landmacht, Verzamelingen Militaire Musea Drs. K. Kornaat
De witte karbouw E. Mahler
Orde en Vrede Escher, Lange en Lapre
Het vergeten leger, deel I F. Bentschap Knook
De Hemelse Kwartiermaker Frank C.M. Evers
Dagboek van een oorlogsvrijwilliger G. Deters
Dorp en Dess G. Janssen
Met opgeheven hoofd/ 1-ste Regiment lichte Luchdoel Artillerie G. Kraamwinkel, W. Roemer etc.
Groen is de Oetan G.M. van Rossum
Belevenissen van een stormpionier. Van het 4r eskadron pantserwagens - 1946-1950 Gerard van der Laak
Marsbevel op Java Gerrit Tulp
Vogels over de Lembangweg Gerrit Wassing
7(III) RS OVW, tussen Alcantara en Zuiderkruis, 1945 - 1948 Guus Schenk, Frits Beijer etc.
Onze geschiedenis van Nederlands-Indie, De Pacificoorlog en indonesie H.A. Liesker
Voor orde en vrede, Herinnering en Herdenking H.C. van Bugnum, G.W. Groen, D.J. Pletting
De W van Willem - Kroniek van een Brigade H.J. Neuman
Oeroeg H.S. Haase
Mijn belevenissen in het "Bevrijdings"-leger, 1-4 R.I H.W. de Bie
De inderlaag bij Sindoeradja Hans Gerritsen
4de Bataljon Garde Jagers Henk Hoekstra e/o M. Lahm
9 Februari-Vulneratus nec Victus, gewond maar niet verslagen. J. Nijholt
Westerling's oorlog, Indonesie 1945 - 1950 J.A. Moor uitgeverij "Balans" 90 5018 421 1
A.A.T.-ers in Indie, 7-de A.A.T.-compagnie O.V.W.-ers J.P.H. Peters
Blubber J.W. Hofwijk
De hitte van de dag J.W. Hofwijk
Sodaat in Indie Jacob Zwaan
Terug naar Java Jan Glissenaar
De gele armband Jan Koster
Soldaatje spelen onder de smaragden gordel Jan Schilt Jan Mets - Amsterdam 90 70509 91 1
Eer de haan kraait .. Jan Verenne
Gods Ravijn Job Sytzen
Langenoten Job Sytzen
Niet iedere soldaat sneuvelt Job Sytzen
Als de natuur zwijgt Joop de Lange
De brutale reis - 1e Bat. Regiment Stoottroepen Jot Polman
Genist tot in de kist Jozef G.M. Elizen
Toen de Tjitjak riep K. van der Vegt
De Indie-gangers Kees de Ruiter
Jagers en Jagerslatijn, kroniek 1e Bat. Jagers O.V.W. '45 - '48 Kees Rockx
Wij vochten in het bos Kokkeling
Slavenwerk, de kroniken van "Compie Lima" Kolonel der Jagers b.d. E.H. Neppelenbroek
Loep L. v.d. Waal
Batavia/Djakarta/Jakarta. Beeld van een metamorfose M.E. Vletter, R.P.G.A. Voskuil, J.R. van Driessen
Kop en Palmen M.F.J. Frans Timmermans
Het reizende Bataljon - 8 R.S. P. de Kam, Bataljonscommandant
Tahoen Jang Soedah Loepa P.F. Berends
Indie verloren, rampspoed geboren P.F. Maas
Marsroutes en dwaalsporen P.M.H. Groen
Inzet in Nederlands-Indie: 1945 - 1950 P.M.H. Groen en D.W. Staat
Dikke Zoen voor Moeke. Brieven van een soldaat in Indie 1949-1950 Paul van der Put Walburg Pers 90-70812-12-6
Rampokan 1, stripboek JAVA Peter van Dongen
Rimboe - Impressies, 5-1 R.I Ph. B. Tap
Reizen door een onvoltooid verleden Pierre Heijboer
De Devisie van de 7e September, deel 1 Pierre Huyskens
De Devisie van de 7e September, deel 2 Pierre Huyskens
Indonesie op het tweede gezicht Piet Berends
De marsroute van 1-11 R.I Piet Pothof
De Politionele acties Prof. Dr. G. Teitler en Drs J. Hoffenaar
De Politionele acties, afwikkeling en verwerking Prof. Dr. G. Teitler en Drs J. Hoffenaar
Kapitein Westerling, mijn memoires R. Westerling
Westerling, "De eenling" R. Westerling
Tienduizend vrije vogels, O.V.W.-ers Kon. Marine '44 - '50 R.E. van Holst-Pellekaan
Een stem uit het veld R.M. Smulders
Beheersing van geweld R.P. Budding
Regiment Limburgse Jagers, gedenkboek Bat. 3-11 R.I Reuniecomite 3-11 R.I
Allen zwijgen, "Merdeka en Andjing Nica tot Apra" S.M. Jalhay 90-72305-01-9
Gedachtenbundel Garde Regiment Prinses Irene 4e Bataljon Siebo Bolhuis
Echte LuA - Verhalen Sobath's voor LuA museum
Palman que Meruit ferat. - Ere wien ere toekomt St. Nationaal Indie-monument
Vijftig jaar na de soevereiniteitsoverdracht Nederland-Indonesie Symposium 1999 van Veteranen Platform
Dwaalsporen, 45/49 Ted Schouten
De Broederschap Tomas Ross
Gedenkboek - O.V.W. Bataljon Limburgse Jagers 2-13 R.I Ton Jorna
Nacht van de rimboe Toon Nieskens
Losse flodders 2-12 R.V.A. Artillerie herinneringen Midden-Java '47 - '50 Venema, Rienks en Jan Meeuwsen
Dat was jij, marinier W. Dussel
Kerels van de daad (O.V.W.) W. v.d. Poll
Herinnering Indie Veteranen Laarbeek W. van Haeren en Th. Spierings
De vergeten dagboeken W. van Hamersvelt
Demarcatielijn Willem Brandt
Voor ik het nooit vergeet Willem F. van Breen
Mariniers in aktie op Oost Java Willem Moraal
De hele hap Wim Hornman
De Mariniersbrigade, de geschiedenis Wim Hornman
De patrouille Teeken Wim Hornman
Ik wil leven Wim Hornman
Een terugblik op het leven van de kapitein Witting Witting
5-5 R.I., 1947 - 1997
De Kilima Hawaiians op tournee in Indie
Djokjakarta - 1-15 R.I. "De Blijvertjes"
Een jaar W-brigade
Gedenkboek 1-4 R.I (O.V.W.)
Geschiedenis van de vijfdaagse strijd in Semarang
Indonesie, reisbibliotheek "Java"
Korpsgeschiedenis 3-3 R.I
Retour Djocja - 426e B.I. (4-6 R.I.)
Tussen Sawahs en Bergen - T-Brigade, het leven van de Soldaat in de Tijger Brigade
V en W - brigade (4-11 R.I)
Voor orde en vrede, 3e Bataljon van het R.S. 7 dec. Divisie
Van Arnhem tot de Poentjak. Herinnering aan de 412 e Bataljon Regiment Infanterie Redactie Team vanuit de 412e RI Door de 412e Niet bekend