BOOKS ABOUT THE
DUTCH EAST INDIES POLICE ACTION

The following are a list of books, their author and ISBN where it is known that deal with the Dutch East Indies Police Action that started in 1945. The list was compiled by Bezit Theun Bouma and sent to me by Andre Meijers. I just copied the source code so I have to figure out how to make everything closer together.

Titel
Malang, Beeld van een stad
Met groot verlof
Hallo, Hallo, hier zijn we weer
Brieven uit het veld
De heren worden bedankt
De laatste patrouille *******
De weg terug
Levenslang op Patrouille
Merdeka
Met de T.N.I. op stap
Notities van een soldaat
Op patrouille in blessuretijd
Vertel het je kinderen, veteraan!
Zeg, Hollands soldaat
Het Peleton
De vergeten strijd van '45 - '50
Het vergeten leger, deel II
Naar eer en geweten
Met de mariniersbrigade in Oost Java
Je moet nu gaan
"Renville" als keerpunt in de Nederlands-
De laatse landvoogd, Van Mook en het
Gevallenen uit Friesland in Nederlands-Indie
De rijst is al pap geworden
De vuile was
Briefsnippers in de kali
Geweren spreken geen maleisch
Agressie II - Operatie Kraai
De crash van de Franeker
Front Indie
Indie voorbij
Strijd om Deli
De Politionele Acties, De strijd om Indie 1945/1949
Miltitairen uit Heeswij, Dinther en Loosbroek
Naar de Oost
Het Leger van Orde en Vrede
De lange weg
Beel in Batavia, Van contact to conflict
Het Andjing Nica Bataljon in Nederlands-Indie
Friesland was hier
Taaie en Neut
Soldaat Overzee
Spoor, onze Generaal
Spinninghe, Sevenumse Indiegangers
Rond Smeroeen Kawi, gedenkboek 4-5 R.I
Thuisreis van het 3e bataljon Stoottroepen
De verzwegen oorlog (dagboek hospik '47-'50)
De laatste acte
En Soekarno lacht
Onze laatste oorlog
3-2-6 R.I, zomaar wat herinneringen aan mijn verblijf in Ned.-Indie
Op wacht in de dessa
Offiecier in dienst van de Republiek Indonesie
15e Genie Veld Compagnie, 30 juni 1947 - 29 juni 1950
Bandjir, vuurstorm over Java
Het Korps Commandotroepen, 1942 - 1997
Tropenvuur
Militaire Politie in Nederlands-Indie '45 - '51
Van huis en haard naar het land van de Tokkehs De vreet-patrouille
De Grote Patrouille
En ons moede skruwde
De soldaat onder een klapperboom
Daar werd iets grootsch verricht
Het dagboek van een gesneuvelde soldaat
Koninklijke Landmacht, Verzamelingen Militaire Musea
De witte karbouw
Orde en Vrede
Het vergeten leger, deel I
De Hemelse Kwartiermaker
Dagboek van een oorlogsvrijwilliger
Dorp en Dess
Met opgeheven hoofd/ 1-ste Regiment lichte Luchdoel Artillerie
Groen is de Oetan
Belevenissen van een stormpionier. Van het 4r eskadron pantserwagens - 1946-1950
Marsbevel op Java
Vogels over de Lembangweg
7(III) RS OVW, tussen Alcantara en Zuiderkruis, 1945 - 1948
Onze geschiedenis van Nederlands-Indie, De Pacificoorlog en indonesie
Voor orde en vrede, Herinnering en Herdenking
De W van Willem - Kroniek van een Brigade
Oeroeg
Mijn belevenissen in het "Bevrijdings"-leger, 1-4 R.I
De inderlaag bij Sindoeradja
4de Bataljon Garde Jagers
9 Februari-Vulneratus nec Victus, gewond maar niet verslagen.
Westerling's oorlog, Indonesie 1945 - 1950
A.A.T.-ers in Indie, 7-de A.A.T.-compagnie O.V.W.-ers
Blubber
De hitte van de dag
Sodaat in Indie
Terug naar Java
De gele armband Soldaatje spelen onder de smaragden gordel
Eer de haan kraait
Gods Ravijn
Langenoten
Niet iedere soldaat sneuvelt
Als de natuur zwijgt
De brutale reis - 1e Bat. Regiment Stoottroepen
Genist tot in de kist
Toen de Tjitjak riep
De Indie-gangers
Jagers en Jagerslatijn, kroniek 1e Bat. Jagers O.V.W. '45 - '48
Wij vochten in het bos
Slavenwerk, de kroniken van "Compie Lima"
Loep
Batavia/Djakarta/Jakarta. Beeld van een metamorfose
Kop en Palmen
Het reizende Bataljon - 8 R.S.
Tahoen Jang Soedah Loepa
Indie verloren, rampspoed geboren
Marsroutes en dwaalsporen
Inzet in Nederlands-Indie: 1945 - 1950
Dikke Zoen voor Moeke. Brieven van een soldaat in Indie 1949-1950
Rampokan 1, stripboek JAVA
Rimboe - Impressies, 5-1 R.I
Reizen door een onvoltooid verleden
De Devisie van de 7e September, deel 1
De Devisie van de 7e September, deel 2
Indonesie op het tweede gezicht
De marsroute van 1-11 R.I
De Politionele acties
De Politionele acties, afwikkeling en verwerking
Kapitein Westerling, mijn memoires
Westerling, "De eenling"
Tienduizend vrije vogels, O.V.W.-ers Kon. Marine '44 - '50
Een stem uit het veld
Beheersing van geweld
Regiment Limburgse Jagers, gedenkboek Bat. 3-11 R.I
Allen zwijgen, "Merdeka en Andjing Nica tot Apra"
Gedachtenbundel Garde Regiment Prinses Irene 4e Bataljon
Echte LuA - Verhalen
Palman que Meruit ferat. - Ere wien ere toekomt
Vijftig jaar na de soevereiniteitsoverdracht Nederland-Indonesie
Dwaalsporen, 45/49
De Broederschap
Gedenkboek - O.V.W. Bataljon Limburgse Jagers 2-13 R.I
Nacht van de rimboe
Losse flodders 2-12 R.V.A. Artillerie herinneringen Midden-Java '47 - '50
Dat was jij, marinier
Kerels van de daad (O.V.W.)
Herinnering Indie Veteranen Laarbeek
De vergeten dagboeken
Demarcatielijn
Voor ik het nooit vergeet
Mariniers in aktie op Oost Java
De hele hap
De Mariniersbrigade, de geschiedenis
De patrouille Teeken
Ik wil leven
Een terugblik op het leven van de kapitein Witting
5-5 R.I., 1947 - 1997
De Kilima Hawaiians op tournee in Indie
Djokjakarta - 1-15 R.I. "De Blijvertjes"
Een jaar W-brigade
Gedenkboek 1-4 R.I (O.V.W.)
Geschiedenis van de vijfdaagse strijd in Semarang
Indonesie, reisbibliotheek "Java"
Korpsgeschiedenis 3-3 R.I
Retour Djocja - 426e B.I. (4-6 R.I.)
Tussen Sawahs en Bergen - T-Brigade, het leven van de Soldaat in de Tijger Brigade
V en W - brigade (4-11 R.I)
Voor orde en vrede, 3e Bataljon van het R.S. 7 dec. Divisie
Van Arnhem tot de Poentjak. Herinnering aan de 412 e Bataljon Regiment
Infanterie
Schrijver
A. van Schaik
A.C.de Gooyer
Ab Gellekink
Ant. P.de Graaff
Ant. P.de Graaff
Ant. P.de Graaff
Ant. P.de Graaff
Ant. P.de Graaff
Ant. P.de Graaff
Ant. P.de Graaff
Ant. P.de Graaff
Ant. P.de Graaff
Ant. P.de Graaff
Ant. P.de Graaff
Ben Laurens
Bert Wiersema
F. Bentschap Knook
G.J. Schussler
H.A. Wilmar
H.C. Peters
Ide Anak Agun Gde Agung
J.C. Bijkerk
Jack Kooistra
Jeannet van de Kamp
John Sapu
Kees Spanninks
Kees Suurland
Louis Zweers
Louis Zweers
Louis Zweers
Louis Zweers
Louis Zweers
Pierre Heijboer
Piet v.d. Berg en Henk van Driel
Pieter Brugman
Rob Escher
Rolf Spreewers
Ronald Gase
S.A. Lapre
Taco Kingma
Tjallie Robinson
Tom Koopman
Ton Schilling
W v. Haeren en Th. Spierings

-- A. Ijdo
A. van Helvoort
A. van Sprang
A. van Sprang
A. Verhoog
A. Verhulst
A.C. de Gooyer
A.E. Kawilaring
Ab Sikkens
Abram van Leeuwen
Alex Krijger en martin Elands
Ans van der Heide
Arie J. van Veen
B. Ronner
Ben Laurens
Ben Loohuis
Bertus van Berlo
Bram de Jonge
Chris van Esterik en Kees van Twist
Drs. J.W.M. Schulten
Drs. K. Kornaat
E. Mahler
Escher, Lange en Lapre
F. Bentschap Knook
Frank C.M. Evers
G. Deters
G. Janssen
G. Kraamwinkel, W. Roemer etc.
G.M. van Rossum
Gerard van der Laak
Gerrit Tulp
Gerrit Wassing
Guus Schenk, Frits Beijer etc.
H.A. Liesker
H.C. van Bugnum, G.W. Groen, D.J. Pletting
H.J. Neuman
H.S. Haase
H.W. de Bie
Hans Gerritsen
Henk Hoekstra e/o M. Lahm
J. Nijholt
J.A. Moor
J.P.H. Peters
J.W. Hofwijk
J.W. Hofwijk
Jacob Zwaan
Jan Glissenaar
Jan Koster
Jan Schilt
Jan Verenne
Job Sytzen
Job Sytzen
Job Sytzen
Joop de Lange
Jot Polman
Jozef G.M. Elizen
K. van der Vegt
Kees de Ruiter
Kees Rockx
Kokkeling
Kolonel der Jagers b.d. E.H. Neppelenbroek
L. v.d. Waal
M.E. Vletter, R.P.G.A. Voskuil, J.R. van Driessen
M.F.J. Frans Timmermans
P. de Kam, Bataljonscommandant
P.F. Berends
P.F. Maas
P.M.H. Groen
P.M.H. Groen en D.W. Staat
Paul van der Put
Peter van Dongen
Ph. B. Tap
Pierre Heijboer
Pierre Huyskens
Pierre Huyskens
Piet Berends
Piet Pothof
Prof. Dr. G. Teitler en Drs J. Hoffenaar
Prof. Dr. G. Teitler en Drs J. Hoffenaar
R. Westerling
R. Westerling
R.E. van Holst-Pellekaan
R.M. Smulders
R.P. Budding
Reuniecomite 3-11 R.I
S.M. Jalhay
Siebo Bolhuis
Sobath's voor LuA museum
St. Nationaal Indie-monument
Symposium 1999 van Veteranen Platform
Ted Schouten
Tomas Ross
Ton Jorna
Toon Nieskens Venema, Rienks en Jan Meeuwsen
W. Dussel
W. v.d. Poll
W. van Haeren en Th. Spierings
W. van Hamersvelt
Willem Brandt
Willem F. van Breen
Willem Moraal
Wim Hornman
Wim Hornman
Wim Hornman
Wim Hornman
Witting
--
--
--
--
--
Redactie Team vanuit de 412e RI

Uitgever
Asia Maior
Bosch en Keuning N.V.
Sigi Enschede Editions
Uitgeverij Van Wijnen
Uitgeverij Van Wijnen
Uitgeverij Van Wijnen
Uitgeverij Van Wijnen
Uitgeverij Van Wijnen
Uitgeverij Van Wijnen
Uitgeverij Van Wijnen
Uitgeverij Van Wijnen
Uitgeverij Van Wijnen
Uitgeverij Van Wijnen
Uitgeverij Van Wijnen
Ad. Donker
Uitgeverij De Vuurbaak
Drukkerij Holland
Uitgeverij De Bookmakers
Drukkerij De Spaarnestad
Uitgeverij Van Wijnen
A.W. Sijthoff
A.W. Sijthoff
Friese Pers Boekerij
Uitgeverij Kok
Uitgeverij Sari
Uitgeverij Van Wijnen
Uitgeverij Van De Berg
SDU Uitgevers
Boom, Amsterdam
Walburg Pers
Walburg Pers
Walburg Pers
Fibula-Van Dishoeck
Werkgroep Indie-gangers
Uitgeverij Voorhoeve
niet bekend
Drukkerij Roorda
Athos
S.A. Lapre (eigen beheer)
Uitgeverij Van Wijnen

H.L. Smit & Zoon
H. Meulenhof
Heemkundevereniging

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-- uitgeverij "Balans"

--

--

--

--

--

-- Jan Mets - Amsterdam

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-- Walburg Pers

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-- Door de 412e

ISBN
90 74861 07 5
niet bekend
90-805131-1-3
90 5194 030 0
90 5194 0416
90 5194 2168
90 5194 003 3
90 5194 202 8
90 5194 149 8
90 5194 065 3
90 5194 117 X
90 5194 2362
90 5194 193 5
90 5194 137 4
90-6100-262-1
90 5560 153 5
niet bekend
90-804045-3-5
geen eenmalige uitgave
90 5194 051 3
90 218 2562 7
90 218 2914 2
90-330-1514-5
90 435 0365 7
niet bekend
90-5194-212-5
90-5512-098-7
90-12-08277-3
90 5352 640 4
906011.928.2
90-5730-010-9
90-6011-992-4
90 228 3872 2
niet bekend
90 297 1629 0
geen eenmalige uitgave
90 7017 104 X
90 6074 179 X
90 94 00922 6
90-5194-093-9
eenmalige uitgave
90.6289.576.X
niet bekend
90-800582-4-6

90 5018 421 1

--

--

--

--

--

-- 90 70509 91 1

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-- 90-70812-12-6

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-- 90-72305-01-9

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-- Niet bekend

--

--

--

--

--

--

--

--Make your own free website on Tripod.com